Droppe til innhold

Mitt arbeidsforhold

Mitt arbeidsforhold

Helse, miljø og sikkerhet / Systematisk HMS / HMS-håndbok / Arbeidsmiljøutvalget

Arbeidsmiljøutvalgets arbeid

AMU holder 4-6 møter i året. Møtene er normalt åpne.

Innhold

Møteplan, saksdokumenter og referater

Møter vår 2018:
  • Mandag 5.februar kl.12.30-15.30
  • Onsdag 25.april kl.12.30-15.30
  • Torsdag 7.juni kl.12.30-15.30
Møter høst 2018:
  • Torsdag 20.september kl. 12.30-15.30
  • Onsdag 5.desember kl. 12.00-17.00

Sakspapirer publiseres ca. en uke før møtet, og referatene søkes ferdigstilt 7-10 dager etter møtet.

AMUs saksdokumenter og referater.

AMUs sakspapirer og referater fram til 12. februar 2016 er tilgjengelig for tilsatte på K:\alle\AMU (amu-f).

Enhet for HMS er sekretariat for arbeidsmiljøutvalget.

AMUs medlemmer

Medlemmene av arbeidsmiljøutvalget sitter for to år av gangen.

For studieåret 2017/2018 har arbeidsgiversiden ledervervet i AMU, med ORV-direktør Tore Hansen som AMUs leder. Ved leders forfall ledes møtet av eiendomsdirektør Mariann Hole.

Følgende møter uten stemmerett:

Representanter - arbeidsgiversiden

Rektor oppnevner arbeidsgivers representanter i Arbeidsmiljøutvalget.

Faste medlemmer
Varamedlemmer

Navn

Stilling/ Enhet

Navn

Stilling / Enhet

Tore Hansen

ORV-direktør

Asbjørn Seim

DI-direktør

Mariann Hole

Eiendomsdirektør

Geir Haugstveit

HR-direktør

Lars Egeland

Læringssenterdirektør

Elsbet Vestvatn

Administrasjonssjef/ SVA

Cecilie Wilberg

Fakultetsdirektør/ LUI

Maren Kristine Moen

Fakultetsdirektør/ TKD

Mona Dahl

Instituttleder/ HF

Trine Ellekjær

Instituttleder/ SAM

Representanter - arbeidstakersiden

Arbeidstakerrepresentantene er oppnevnt av fagforeningene i fellesskap.

Faste medlemmer
Varamedlemmer

Navn

Stilling/Enhet

Navn

Stilling /Enhet

Marthe Eikum-Tang

Sentralt hovedverneombud

Kjersti Winger

Rådgiver/ LUI

Jon Ingar Holtet

Stedfortredende hovedverneombud

Mona Sinding-Larsen

Seniorrådgiver/ TKD

Gro Røkholt

Høgskolelektor/ HF

Elin Fredrikke Garcia

Driftstekniker/ DI-Eiendom

Hæge Hanheide

Seniorrådgiver/ LUI

 

 

Henrik T. Thorsen

Rådgiver/ PRU-Læringssenter

 

 

Oppnevninger pr.1.8.2016. Ajour pr.1.12.2017.

Anslag for tidsressurs til vernetjenesten og medlemmer av AMU/LAMU.

AMUs underutvalg

Kontakt