Droppe til innhold

Vårt HiOA

Vårt HiOA

Kultur og velferd / Høgskolens priser

Arbeidsmiljøprisen

Arbeidsmiljøprisen er en påskjønnelse og oppmuntring til miljøer eller tilsatte som har gjort en særlig innsats for arbeidsmiljøet ved HiOA.

Hvem?

Arbeidsmiljøprisen kan deles ut til enkeltpersoner, fakultet, avdeling, utdanning, seksjon, miljø, gruppe eller lignende som:

  • har utmerket seg som pådriver med særlig evne og vilje til å iverksette arbeidsmiljøforbedrende tiltak.
  • tar initiativ til og gjennomfører tiltak som bygger broer på tvers av organisasjonen, og som bidrar til at «vi-følelsen» styrkes.
  • bidrar aktivt til et positivt arbeidsmiljø preget av inkludering og mangfold.

Prisen deles ut etter en individuell vurdering av hva de foreslåtte kandidater har utført av arbeidsmiljøskapende arbeid ved HiOA.

Hva?

Prisen kan deles mellom to eller flere prisvinnere. Arbeidsmiljøprisen utgjør opptil kr. 60 000,-. I tillegg består prisen av et diplom som kan henges opp på vinnerens/vinnernes arbeidsplass.

Prisen kan ikke være til personlig berikelse for vinneren/vinnerne.

Mottakeren/mottakerne av prisen bestemmer hvilket tiltak eller formål innen HiOA prisen skal brukes til.

Tiltaket eller formålet må være relatert til noe som bidrar til et godt og inkluderende arbeidsmiljø.

Hvordan?

Alle tilsatte kan fremme forslag til kandidater til arbeidsmiljøprisen.

Forslagene skal være skriftlige, med beskrivelse av hva kandidaten/kandidatene har bidratt med av arbeidsmiljøskapende innsats, og hvorfor kandidaten/kandidatene bør få prisen.

Jurymedlemmer

Juryen består av høgskolerektor Curt Rice, HR-direktør Geir Haugstveit, hovedverneombud Marthe Eikum-Tang og programansvarlig for kultur, velferd og mangfold, Vibeke Horn. Juryen vurderer kandidatene ut i fra kriteriene ovenfor.

Spørsmål?

Kontakt seniorrådgiver Vibeke Horn for eventuelle spørsmål om prisen.