Droppe til innhold

I forskning

I forskning

Adressering

Hovedregelen for kreditering av institusjoner i en vitenskapelig publikasjon er følgende:

  1. En institusjon skal oppgis som forfatteradresse i en publikasjon dersom den har gitt et nødvendig bidrag til eller grunnlag for en forfatters medvirkning til det publiserte arbeidet.
  2. Samme forfatter skal oppgi også andre institusjoner som forfatteradresse dersom disse i hvert enkelt tilfelle også tilfredsstiller kravet i punkt 1.
  3. Et ansettelsesforhold eller et veiledningsansvar kan regnes som grunnlag for kreditering av en institusjon, hvis kravet i punkt 1 er innfridd .

Adressering for tilsatte ved HiOA

Når en ansatt ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) er eneforfatter eller medforfatter for en publikasjon, skal forfatteradressen som et minimum være ”Høgskolen i Oslo og Akershus”, "HiOA" eller ”Oslo and Akershus University College of Applied Sciences”, såfremt publikasjonen er et produkt av arbeid utført i stillingen ved HiOA.

Underenheters navn (fakulteter, institutter, sentre e.l.) kan også tas med hvis det er ønskelig med synliggjøring av underenhet.

Samme forfatter skal også kreditere andre institusjoner i publikasjonen, dersom kravet i punkt 1 i hovedregelen er innfridd.

Ved bruk av to eller flere institusjonelle forfatteradresser skal disse føres opp på følgende måte: «Høgskolen i Oslo og Akershus og XXX-institusjon”, eller tilsvarende på andre språk.

Adressen der forfatteren har hovedstilling skal angis først.

Adressering for kandidater på HiOAs ph.d.-programmer

Ph.d.-kandidater ansatt ved HiOA skal, som andre vitenskapelig ansatte, oppgi HiOA som forfatteradresse, såfremt publikasjonen er et produkt av arbeid utført i stillingen ved HiOA.

Samme forfatter skal også kreditere andre institusjoner i publikasjonen, dersom kravet i punkt 1 i hovedregelen er innfridd.

Eksternt ansatte ph.d.- kandidater skal oppgi HiOA som forfatteradresse i publikasjonen, dersom HiOA har gitt et nødvendig og vesentlig bidrag til eller grunnlag for det publiserte arbeidet. En aktiv utøvelse av veilederansvar på den aktuelle publikasjonen er et tilstrekkelig bidrag.

Samme forfatter skal også oppgi hovedarbeidsgivers adresse på publikasjoner, dersom kravet i punkt 1 i hovedregelen er innfridd.

Adressering for eksternt lønnede forskere med tilknytning til HiOA

Vi ber hver enkelt enhet om å oppfordre eksternt lønnede forskere om å inkludere «Høgskolen i Oslo og Akershus» som forfatteradresse i tråd med god skikk for kreditering av samarbeidspartnere, dersom kravet i punkt 1 i hovedregelen er innfridd.

Kontakt