Droppe til innhold

Verktøy og hjelp

Verktøy og hjelp

Verktøyoversikt

Verktøy a-å

A-K

 • Adobe Connect

  Nettbasert undervisning/møter

 • Agora

  FS, P360, My Network, Agresso, Basware

 • Atekst

  Artikler fra norske, svenske og danske aviser.

 • AV-utlån

  Medieseksjonens utlåns- og bookingsystem. Her kan studenter og ansatte ved HiOA bestille audiovisuelt utstyr til faglige prosjekter.

 • Biblioteksøk

  Litteratursøk

 • BiE

  Brukerstøtte i Eiendom

 • Bildebasen for HiOA

  HiOA-bilder på Flickr - bildene er til fri bruk kun i redaksjonell sammenheng. Fotograf og Høgskolen i Oslo og Akershus må krediteres

 • BIT

  Brukerstøtte IT for teknisk support av høgskole-PC, telefoni ved HiOA og øvrig IKT-utstyr ved HiOA

 • Bitadmin

  Din brukerkonto ved HiOA. Her kan du bl.a. endre passord, bestille nytt adgangskort og endre PIN-kode på adgangskort.

 • Blogg.hioa.no

  Alle blogger ved HiOA. Studenter, tilsatte, prosjekter og organisasjoner kan ta i bruk WordPress-blogg.

 • Box

  Skylagring av filer i Box

 • Canvas

  Canvas er en skybasert læringsplattform som åpner for varierte undervisningsformer og integrasjon mellom forskjellige verktøy.

 • Cristin

  Forskningsdatabase for norske vitenskapelige publikasjoner som artikler, foredrag, mediebidrag, kunstneriske utstillinger og bøker

 • Databaser fra biblioteket

  Søk i vitenskapelige og fagdatabaser fra Læringssenter og bibliotek

 • EDU.hioa.no

  HiOAs publiseringsserver for undervisnings- og kursrelatert innhold. Login: https://admin.edu.hioa.no/login (krever HiOA-brukernavn og -passord)

 • EndNote

  Referanseverktøy som gjør det lettere å bl.a. sette inn siteringer og lage litteraturlister i Word-dokumenter

 • EPN

  Emneplanlegging på Nett

 • Fagpersonweb

  Fagpersonweb er en nettbasert tjeneste for UF-tilsatte.

 • Feide Innsyn

  Sjekk dine tilganger via Feide. Se under Tjenester/Services

 • Felles studentsystem

  HiOA sitt studieadministrative system

 • Filesender

  Sikker overføring av store filer i UH-sektoren

 • Foodle

  Enkelt verktøy for innsamling og oppsummering av informasjon som f.eks. påmeldinger/tilbakemeldinger.

 • Fronter

  Innlogginger og veiledninger

 • Hjelp A-Å

  Support/brukerstøtte for tjenester ved HiOA

 • Inspera

  Logg på Inspera - verktøy for digital eksamen.

L-Å

 • Mime forskningsserver

  Forskningsserver for ikke-sensitive data, primært for forskningsprosjekt med tunge beregningsoppgaver (Stata, R, SPSS)

 • Min Bestilling

  Sende bestilling til lokal innkjøper

 • Nettskjema

  Undersøkelsesverktøy for å utforme og administrere datainnsamling, tilbakemeldinger og spørreskjemaer. Driftes av UiO.

 • Nettarbeidsplass for tilsatte

  Her finner du veiledning og kontaktinfo for nettarbeidsplassen.

 • ODA

  HiOAs vitenarkiv

 • Office 365

  Office 365 inkluderer Outlook webmail, gratis Microsoft Office-pakke, og flere skytjenester som Office Online og OneDrive (1 TB gratis lagringsplass).

 • Open Access

  Publisering/arkivering av eget forskningsmateriale

 • Ordbøker og leksika

  Ordbøker, faglige og generelle leksika

 • Oria - biblioteksøk

  Søk etter artikler, bøker, tidsskrifter i alle HiOAs samlinger (fysisk og elektronisk, samt artikler).

 • OTRS

  Henvendelseshåndteringssystemet ved HiOA. Oversikt over OTRS-innlogginger

 • Outlook online (webmail)

  Webmail / nettbasert e-post for tilsatte.

 • Personalhåndbok

  Høgskolens personalhåndbok er et verktøy for både ansatte, ledere og HR og skal gi svar på hvilke rettigheter og plikter som følger arbeidsforholdet

 • Prosjektverktøy

  Maler for gjennomføring av prosjekter

 • Public 360

  HiOAs saksbehandlingssystem

 • Rombestilling- og info

  Om reservasjon av møterom og hvordan gjennomføre videomøte og videokonferanse

 • SAP-portalen

  Registrering av arbeidstid, reise, permisjon/fravær, lønn m.m.

 • Samhandlingsverktøy

  Prosjektrom, forskerrom og samhandlingsrom

 • SPSS

  Statistisk dataanalyseprogram

 • Studentweb

 • Urkund (plagiatkontroll)

  Tekstgjenkjenningsprogram som brukes i Canvas og Inspera

 • Yammer

  Sosialt nettverk

 • WebUntis

  HiOAs timeplanleggingssystem

 • Webgate - bestill tjenestereise

  Bestilling av reiser hos Berg-Hansen Reisebyrå